foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Inwestycje w gminie

  1. Realizacja zadań funduszu sołeckiego na drogach gminnych, gdzie została wykonana nawierzchnia asfaltowa:

- Nowy Borek 107 m.b.;

- Błażowa Dolna 110 m.b.;

- Błażowa Dolna – Mokłuczka 65 m.b.;

- Błażowa Górna 190 m.b.

W pozostałych miejscowościach realizacja w/w zadań zostanie wykonana w najbliższym czasie.

  1. Rozpoczęły się realizacje zadań ze środków sołeckich polegające na drobnych remontach i uzupełnieniu miejscowych ubytków w nawierzchni dróg gminnych.
  2. Rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na przebudowę dróg gminnych pn.:
  3. a) ,,Przebudowa drogi gminnej 108067 R Piątkowa – Wygon w km 1+000 -1+900 na działce nr ewidencyjny 570 w miejscowości Piątkowa”. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej. Koszt przebudowy drogi wynosi 399 180,39 zł. Na ten cel pozyskano dofinasowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 19 czerwca 2019 r.
  4. b) „Przebudowa drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak w km 0+430-0+880 na działkach ewidencyjnych 330 i 450 w miejscowości Błażowa Górna”.
  5. c) „Przebudowa drogi gminnej Futoma – Przecinek w km 0+372 -0+642 na działkach nr ewidencyjny 1145, 2552/1, 2552/2 w miejscowości Futoma”.
  6. Przebudowa została droga gminna w miejscowości Błażowa Dolna koło Szczepana. Na odcinku 230 m. b. wykonana została nawierzchnia asfaltowa.

Katarzyna Gerula