foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

 1. ,,Przebudowa drogi gminnej 108067 R Piątkowa – Wygon w km 1+000 - 1+900 na działce nr ewidencyjny 570 w miejscowości Piątkowa”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej. Koszt przebudowy drogi wynosi 399 180,39 zł. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 199 590,00 zł.
 2. „Przebudowa drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak w km 0+430-0+880 na działkach ewidencyjnych 330 i 450 w miejscowości Błażowa Górna”. Wykonawca zadania firma Luka Trans Łukasz Potoczny z Nozdrzca. Koszt inwestycji 217 026,48 zł.
 3. „Przebudowa drogi gminnej Futoma – Przecinek w km 0+372 -0+642 na działkach nr ewidencyjny 1145, 2552/1, 2552/2 w miejscowości Futoma”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy. Koszt 153 783,39 zł.
 4. Ze środków funduszu sołeckiego przebudowano następujące drogi:
 5. a) Piątkowa dz. nr 2635 – koszt 37 738 386 zł – wykonawca Firma Handlowo Usługowa KRIKER z Futomy,
 6. b) Futoma dz. nr 317 – koszt 37715,12 zł - – wykonawca Firma Handlowo Usługowa KRIKER z Futomy.
 7. Fundusz sołecki:

- do Domu Ludowego w Kąkolówce zakupiono krzesła 150 szt., sprzęt AGD - koszt 32 307,50 zł;

- w budynku gospodarczym Kąkolówka – Ujazdy zakup wyposażenia.

 1. Trwają prace projektowe nad infrastrukturą Stadionu LKS Błażowianka i zaplecza. Dokumentacja projektowa dotyczy nowych szatni i pomieszczenia gospodarczego.
 2. W trakcie realizacji są prace projektowe dotyczące przebudowy dróg gminnych:
 3. a) Błażowa Park – Błażowa Dolna Wola,
 4. b) Białka – Wilczak,
 5. Podpisano umowę z PGL Lasy Państwowe na dofinasowanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki w kwocie 100 tys. zł (całość inwestycji 200 tys. zł).
 6. W trakcie realizacji zadanie ,,Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Błażowej: ul. Partyzantów, ul. Szopena, ul. Rolnicza, ul. Jagiellońska, ul. Działowa oraz opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu ul. Jagiellońska i ul. Działowa”.
 7. Na etapie finalizacji jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Błażowej przy ul. Zielona, 3 Maja, Młynarska, Parkowa. Dobiega końca przygotowanie dokumentacji projektowej na kanalizacje deszczową przy ul. Pułaskiego, ul. Krasickiego oraz ul. Żeromskiego.
 8. Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek. Wykonawcą zadania została firma GEOTEL Sp. z o.o z Kraśnika za kwotę 368 608,60 zł Termin wykonania zadania 15.11.2019 roku.

Katarzyna Gerula