foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

  1. Trwa budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Borku Przylasek przy drodze wojewódzkiej nr 878. Wykonawcą zadania jest firma GEOTEL Sp. z. o. o. z Kraśnika. Koszt inwestycji 368 608,60 zł.
  2. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zostały zamontowane lampy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowościach: Futoma 1 szt., Białka 4 szt. oraz Błażowa Dolna 4 szt.
  3. W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej w Białce k/Paściaka na działce nr 315” na odcinku 140 mb. położono nawierzchnię asfaltową;

- „Przebudowa drogi gminnej Lecka na działce nr 1360” na odcinku 170 m.b. położono nawierzchnie asfaltową.

Wykonawcą tych zadań była firma Usługi Koparko-Ładowarką Mieczysław Jamioł z Białki.

  1. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki w km 2+000 do 2+610 na działce nr ewidencyjny 3170/1 w miejscowości Nowy Borek.
  2. Rozstrzygnięto przetargi na drogi poscaleniowe:

- „Przebudowa drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 1400/2 na łącznej długości 500 m.b. w miejscowości Kąkolówka – Nawsie”. Wykonawca zadania Zakład Usług Budowlano  – Transportowych Mazur Roman z Futomy. Termin wykonania 4 października 2019 r.;

- „Przebudowa drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 250 na łącznej długości 650 m.b. w miejscowości Białka”. Wykonawca zadania Usługi Koparko-Ładowarką Mieczysław Jamioł z Białki. Termin wykonania 4 października 2019 r.;

- „Przebudowa drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 900 na łącznej długości 590 m.b. w miejscowości Błażowa Górna”. Wykonawca zadania Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy JAR s.c. z Kielnarowej. Termin wykonania 4 października 2019 r.

  1. Przebudowana została droga gminna Kąkolówka Folwark. Na odcinku 510 m.b. położono nawierzchnię asfaltową wraz z oczyszczeniem przydrożnego rowu. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa KRIKER Kazimierz Mazur z Futomy. Koszt inwestycji 146 724,24 zł.
  2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadzono remonty w szkołach. W budynku Szkoły Podstawowej w Błażowej wykonano kompleksowy remont sali i jej adaptację na potrzeby oddziału przedszkolnego. W ramach zadania wykonano nową wylewkę, wymieniono instalację elektryczną, a w części sali powstała łazienka przystosowana dla przedszkolaków. W związku z rozszerzeniem działalności Klubu Dziecięcego Maluszek, zwiększono ilość przyjętych dzieci i na tę okoliczność przystosowano kolejną salę. W Szkole Podstawowej w Nowym Borku przy wejściu do budynku przebudowane zostały schody zewnętrzne.
  3. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w gminie Błażowa w miejscowościach Błażowa i Futoma na drogach powiatowych i gminnych powstały nowe przejścia dla pieszych.

Katarzyna Gerula