foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

  1. Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki na długości 810 m.b. Koszt inwestycji 204 732,55zł. Na realizacje zadania gmina pozyskała dofinasowanie z PGL Lasy Państwowe w kwocie 100 000 zł.
  2. Przebudowa dróg gminnych rolniczych dojazdowych do gruntów rolnych:

- Białka 650 m.b. – koszt – 48 695,70 zł – wykonawca - Usługi Koparko Ładowarką Mieczysław Jamioł z Białki;

- Kąkolówka 500 m.b. – koszt – 44 446,05 zł – wykonawca - Zakład Usług Budowlano – Transportowych  Mazur Roman z Futomy;

- Błażowa Górna 590 m.b. - koszt- 66 467,23 zł wykonawca - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c. z Kielnarowej.

Na ten cel pozyskano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

  1. Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 878 w Nowym Borku Przylasek. Wykonawcą zadania była firma GEOTEL Sp. z o. o. z Kraśnika. Koszt inwestycji 368 608,60 zł.
  2. Gmina Błażowa otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błażowa Dolna Wola. Zaplanowano przebudowę 980 m.b. drogi w 2020 r. Przewidziany koszt to ponad 700 000 zł, pozyskane dofinasowanie stanowi 70 % inwestycji.

Inwestycje powiatowe

  1. Budowa chodników:

- Błażowa Dolna Mokłuczka 200 m.b.,

- Błażowa Górna  110 m.b.,

- Białka 105 m.b.,

- Lecka 100 m.b.

  1. Dobiegła końca realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowaw km 0 + 745 – 7+ 945. Wykonawca zadania -Eurovia Polska S.A. z miejscowości Bielany Wrocławskie. Koszt inwestycji około 7 000 000 zł. Wkład finansowy ze strony gminy Błażowa to 650 000 zł.

Katarzyna Gerula