foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

  1. Trwają prace projektowe związane z odcinkową rozbudową sieci gazowej w miejscowości Błażowa Dolna oraz Nowy Borek.
  2. Końcem roku złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Błażowa ul. Jagiellońska oraz ul. Działowa.
  3. Trwają prace projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa na ul. Partyzantów, ul. Szopena oraz ul. Rolnicza.
  4. Rozpoczęły się prace projektowe na dokumentację odcinka sieci wodociągowej Nowy Borek Stawiska.
  5. Trwają prace projektowe kanalizacji deszczowej w miejscowości Błażowa ul. Lutaka. Planowany termin opracowania kompletnej dokumentacji II kwartał 2020 r.
  6. Złożono wniosek o dofinasowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont oraz termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.
  7. W trakcie realizacji prace projektowe nad infrastrukturą Stadionu LKS Błażowianka i zaplecza. Dokumentacja projektowa dotyczy nowych szatni i  pomieszczenia gospodarczego.

 

Katarzyna Gerula