foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

 1. Z początkiem 2020 roku rozpoczęto prace projektowe rozbudowy Szkoły Podstawowej w Futomie. Zakres dokumentacji obejmuje projekt dwóch oddziałów przedszkolnych i magazynu sprzętu sportowego.
 2. W dniu 03.04.2020 roku gmina Błażowa uzyskała od starosty rzeszowskiego pozwolenie na budowę budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Błażowej. W związku z powyższym do Ministerstwa Sportu złożono wniosek o dofinansowanie jego budowy.
 3. Końcem kwietnia zakończono przebudowę placu zajezdni autobusowej w Błażowej.
  W ramach zadania została przebudowana kanalizacja deszczowa, na nowo ułożone chodniki z kostki brukowej, krawężniki drogowe oraz położono nową nawierzchnię asfaltową. Całość prac poprawi bezpieczeństwo korzystających pieszych i kierowców oraz wpłynie na poprawę estetyki błażowskiej zajezdni.
 4. Zakończyła się przebudowa drogi prowadzącej do błażowskiego przedszkola. Inwestycja obejmowała wymianę obrzeży oraz część ogrodzenia. Położono nową nawierzchnie asfaltową oraz zagospodarowano plac przy przedszkolu.
 5. Zakończono prace przy budowie oświetlenia na stadionie sportowym w Błażowej. Przedmiot zadania obejmował ułożenie kabli, postawienie 8 słupów o wysokości 12 m
  z wysięgnikami, na których zostało zamontowanych łącznie 24 naświetlaczy. Dodatkowo zamontowano kamery i nagłośnienie.
 6. Na terenie gminy, przy wiatach przystankowych zostały zamontowane tablice informacyjne w ilości 10 szt.
 7. W budynku Domu Ludowego w Piątkowej przeprowadzono prace remontowe
  w pomieszczeniu kuchennym i w łazience. W ramach remontu m.in. wymienione zostały okna i skrzydła drzwiowe.
 8. Prace remontowe przeprowadzone zostały również w Gminnym Ośrodku Kultury
  w Błażowej. Poprawiono estetykę w korytarzach i na klatce schodowej poprzez ułożenie nowych płytek, odmalowanie ścian. Wymieniono drzwi wewnętrzne oraz zamontowano nowa barierkę chromoniklową.
 9. Zakończono również prace remontowe na I piętrze w Urzędzie Miejskim w Błażowej.
  Ułożono płytki, odmalowano ściany, wymieniono okna i drzwi wewnętrzne. Ponadto
  z myślą o osobach, które dokonują wpłat poprzez kasę Urzędu, punkt kasowy został przeniesiony na parter.
 10. 14 kwietnia 2020 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie złożono trzy wnioski o dotacje następujących zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony atmosfery:
 • „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej” – w ramach którego gmina stara się o wsparcie finansowe na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych,
 • „Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury” – w ramach którego gmina również stara się o wsparcie finansowe na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych,
 • „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – w ramach którego Gmina stara się
  o wsparcie finansowe na kompleksową termomodernizacje budynku oraz zakup
  i montaż paneli fotowoltaicznych.
 1. Do WFOŚiGW w Rzeszowie złożono również wniosek o dotacje w ramach programu pod nazwa „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błażowa”.
 2. 04.2020 roku podpisano umowę na projekt sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek - Stawiska w kierunku Przylaska.
 3. Przy Szkole Podstawowej w Błażowej miedzy I a II pawilonem wybudowany został nowy parking z kostki brukowej.
 4. W Szkole Podstawowej w Nowym Borku została wyremontowana łazienka dla dzieci
  z oddziału przedszkolnego oraz pomieszczenie kuchenne.

 

Jadwiga Odój