foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

 

 1. 30 września 2020 roku podpisano umowę z firmą „Darkon” Michał Darecki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach  Myśliwskiej, Pilipca, Spółdzielczej i Ogrodowej oraz sieci wodociągowej na ul. Spółdzielczej
  w miejscowości Błażowa.
 2. 28 października 2020 roku zakończono realizację zadania pn. „Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizował Zakład Usług Budowlano – Transportowych Mazur Roman z siedzibą Futomie.
 3. Końcem października 2020 roku firma PRO –FIX Wacław Pięta z siedzibą w Rzeszowie zakończyła realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej, 3 Maja, Parkowej w Błażowej”.
 4. W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2020 doposażono Klub dziecięcy „Maluszek” w przybory gastronomiczne, sanitarne, sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne i zabawki. Zakupiono piaskownicę oraz wózek 6 osobowy do przewozu dzieci. Zamontowano dwa klimatyzatory oraz wybudowano miejsce do werandowania.
 5. Dobiegają końca prace budowlane pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej”. Zadania współfinansowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie obejmowało: termomodernizację budynku, budowę wewnętrznej instalacji gazowej i wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,92 kW.
 6. Zakończono przebudowę drogi gminnej na działkach nr ew. 1726, 1349/1 w miejscowości Kąkolówka. Inwestycję polegającą na położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego zrealizowała Firma Handlowo Usługowa KRIKER Kazimierz Mazur z siedzibą w Futomie.
 7. Zakończono budowę ponad 40 – metrowego odcinka chodnika oraz przejścia dla pieszych
  w miejscowości Piątkowa przy drodze powiatowej relacji Błażowa – Dynów w okolicy Szkoły Podstawowej.
 8. Trwają prace przy budowie 200-metrowego chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Błażowa Górna. Inwestycja współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i gminę Błażowa.
 9. Początkiem listopada 2020 roku zakończono montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Błażowa – Piątkowa oraz przy drodze powiatowej w kierunku Kąkolówka Ujazdy. Zadanie polegające na montażu trzydziestu nowych energooszczędnych lamp oświetleniowych zrealizowała Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST w Tyczynie.
 10. 2 listopada 2020 roku złożono wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie funkcjonujących miejsc opieki w Klubie dziecięcym „Maluszek” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2021.
 11. W centrum Błażowej został umieszczony metalowy kosz w kształcie serca przeznaczony na zbiórkę plastikowych nakrętek. Wszystkie środki finansowe zdobyte za zebrane nakrętki zostaną przeznaczone na cele charytatywne. 

 

 Jadwiga Odój