foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W dniu 20 sierpnia 2021 roku podpisano umowę z Firmą Handlową „ROSE” Leszczka Tomasz z siedzibą w Strzyżowie na zrealizowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Futomie”. Termin zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych zaplanowano na lipiec 2022 roku. Inwestycja współfinansowana przez wojewodę podkarpackiego, w imieniu którego działa podkarpacki kurator oświaty.

W dniu 3.09.2021 roku podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową „ELEKTRA” Magdalena Synoś z siedzibą w Błażowej Dolnej na zrealizowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej”. Montaż instalacji fotowoltaicznej zaplanowano do 29 października 2021 roku. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dotację  w kwocie 25.000,00 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 31 sierpnia 2021 roku podpisano umowę z firmą Usługi Ciesielskie Stanisław Stanek z siedzibą w Pstrągowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej”. Prace budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego zaplanowano do końca września 2021 roku.

W dniu 12 lipca 2021 roku zakończono realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej”. Wykonawcą prac była Firma Handlowo – Usługową „ELEKTRA” Magdalena Synoś z siedzibą w Błażowej Dolnej. Inwestycja została współfinansowana w kwocie 20.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Trwają prace budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Nowy Borek” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Błażowa przy ul. Jagiellońskiej i Działkowej”. Prace przebiegają terminowo, a wykonawcą robót jest PRO-FIX Wacław Pięta z siedzibą w Rzeszowie.

Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, Kościuszki, Witosa w Błażowej. Prace przebiegają terminowo, a wykonawcą robót jest PRO-FIX Wacław Pięta z siedzibą w Rzeszowie.

Zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Krętej w Błażowej. Zadanie za kwotę ponad 100 000,00 zł zrealizowała Firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Firma MARPIS z siedzibą w Jasionce zrealizowała zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 2075 w Kąkolówce (przy punkcie widokowym)”. Na placu zabaw znajdują się takie urządzenia jak: zjazd linowy, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa i bujak.

Firma MARPIS zakończyła również budowę placu zabaw na błażowskim osiedlu. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak, karuzela, ławki i kosz na śmieci.

W dniu 9 sierpnia 2021 roku podpisano umowę na budowę placu zabaw w miejscowości Błażowa Dolna. Plac zabaw wyposażony zostanie w następujące elementy: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki, karuzelę i bujak. Termin realizacji ustalono do końca września 2021 roku.

Zakończono remont łazienki w przedszkolu – oddział Kąkolówka. Roboty budowlane za kwotę  40 000,00 zł wykonała firma Remonty Górecki Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

17 sierpnia 2021 roku podpisano umowę  z firmą DARKON Michał Darecki z siedzibą w Rzeszowie na opracowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek”.

W dniu 12 sierpnia 2021 roku złożono trzy wnioski o wsparcie finansowe z programu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Błażowa Dolna oraz Kąkolówka,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna,

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka.

Dobiegają końca prace przy budowie opaski odbojowej wraz z izolacją fundamentów przy Szkole Podstawowej w Lecce.

Firma KRIKER Kazimierz Mazur z siedzibą w Futomie zrealizowała roboty drogowe w miejscowości Błażowa dla następujących zadań.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Rzeczna,

- Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błażowa, ul. Parkowa.

  1. W ramach przyznanych środków z funduszu soleckiego na rok 2021 do końca sierpnia zostały zrealizowane następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr dz. 980 i nr dz. 710 w Białce,

- przebudowa drogi gminnej nr dz. 914 w Błażowej Dolnej,

- kontynuacja asfaltowania grogi gminnej Nowy Borek – Wola nr dz. 997,

- przebudowa drogi gminnej nr dz. 2113 w Błażowej Dolnej (do Tynka),

- wyasfaltowanie drogi o nr dz. 1190/1, 1190/3, 1203/2 w Kąkolówce,

- przebudowa zatoki autobusowej dz. nr 971 w Lecce,

- przebudowa parkingu dz. nr 759 w Lecce.

  1. 19 lipca 2021 roku zakończono roboty drogowe pn. „Modernizacja drogi gminnej w Białce nr 960 (Groszkówka). Prace wykonała firma Usługi Koparko- Ładowarką Mieczysław Jamioł z siedzibą w Białce.
  2. Samorząd powiatowy wraz z gminą Błażowa zakończył wspólną inwestycje drogowo – chodnikowo – parkingową w centrum Błażowej przy ul. Piłsudskiego z łącznikiem do ul. Jagiellońskiej.
  3. W dniu 27 sierpnia 2021 roku złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
    o wsparcie finansowe na przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 920 m na działkach o nr ewidencyjnych: 10/21, 10/30 oraz 11 w miejscowości Futoma (osiedle Dalnica).
  4. Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST z siedzibą w Tyczynie zrealizowała budowę oświetlenia ulicznego polegającą na montażu 11 lamp w miejscowości Kąkolówka.

Jadwiga Odój