foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Gminne inwestycje

 1. Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Futomie. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 2. 27 września 2021 roku podpisano umowę z firmą KLIMA S.J. z siedzibą w Błażowej na zrealizowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci gazowej w Błażowej ul. Parkowa”.
 3. W ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 zostały przebudowane kolejne

drogi:

     - przebudowa drogi gminnej nr dz. 3214 w miejscowości Futoma Jaworznik,

- przebudowa drogi gminnej na Wolę nr dz. 2045 w miejscowości Piątkowa,

- przebudowa drogi gminnej dz. nr 840 w miejscowości Błażowa Górna.

 1. Zakończono budowę parkingu i placu zabaw w miejscowości Błażowa Dolna. Inwestycja ta powstała
  w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
 2. Zakończyła się przebudowa ostatniego 800-metrowego odcinka drogi gminnej Kąkolówka Wola. Droga dobiega do granic Rezerwatu Wilcze, gdzie znajduje się nowo odremontowany przystanek turystyczny. Inwestycja została dofinansowana przez Nadleśnictwo Strzyżów.
 3. Zakończyły się prace związane z budową chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach  Białka, Lecka, Błażowa Górna. Inwestycja współfinansowana przez gminę Błażowa obejmowała wykonanie ponad 130 m chodnika w Białce, ponad 130 m chodnika w Lecce oraz 350 m chodnika w Błażowej Górnej.
 4. Na budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej zakończono prace związane z wymianą pokrycia dachowego i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,38 kW, która została współfinansowana w kwocie 20 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 5. Zakończono realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, Kościuszki, Witosa w Błażowej”. W ramach zadania wybudowano łącznie ponad 1 km kanałów burzowych wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi za kwotę 214 023,43 zł.
 6. Zakończono zbieranie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Błażowa na rok 2021. Łącznie zebrano 80,83 ton odpadów za kwotę 32 998,04 zł. Zadanie dofinansowane w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 6 000,00 zł.
 7. Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej wraz z przepompownią ścieków
  w miejscowościach Nowy Borek (Stawiska) oraz Błażowa ul. Jagiellońska i Działowa. Obecnie trwa wykonywanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.
 8. W ramach zagospodarowania poscaleniowego zakończono modernizację trzech dróg gminnych rolniczych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Białka, Błażowa Górna, Kąkolówka. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 114 957,46 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90 000,00 zł.
 9. Gmina Błażowa otrzymała 8 132 666,52 zł dofinansowania z programu Polski Ład. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości 17,5 km wraz z 4 pompowniami ścieków w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka oraz 2 odcinki sieci wodociągowej o długości 2 km w miejscowości Błażowa, Błażowa Dolna.
 10. Z programu Polski Ład dofinansowanie w kwocie 14 900 000,00 zł otrzymał powiat rzeszowski. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę drogi powiatowej relacji Błażowa – Piątkowa – Harta.

Jadwiga Odój