foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

- 15 grudnia 2021 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o.ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski na zrealizowanie zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej Nr 108060R Błażowa Dolna – Wola Błażowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błażowa Dolna”

- 30 grudnia 2021 roku podpisano umowy z Firmą REIN A. Cebulak, J. Cebulak Sp. J.
35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75 na zrealizowanie dwóch zadań:

- rozbudowa  stacji uzdatniania wody w Błażowej,

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz
z włączenia studni głębinowej S-2 w Borku Starym do sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek.

 - Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 2386, 2411 w miejscowości Kąkolówka. Prace drogowe wykonał Zakład Usług Budowlano Transportowych Roman Mazur z siedzibą w Futomie.

- Końcem roku zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie projekty na budowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Spółdzielcza,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Myśliwska,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa,

- Budowa sieci wodociągowej ul. Spółdzielcza.

 -  Trwają prace projektowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Pilipca oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąkolówka (wzdłuż drogi powiatowej tzw. Piekielska Góra), Futoma (osiedle Dalnica) w kierunku Błażowej do ul. Młynarskiej.

Jadwiga Odój