foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W budynku Szkoły Podstawowej w Błażowej (I pawilon) wyremontowana została łazienka przeznaczona dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Modernizacja objęła wykonanie posadzki i położenie nowych płytek na ścianach, które powyżej powierzchni pokrytej płytkami zostały wymalowane. Zamontowano nowe umywalki, miski ustępowe, ścianki systemowe oraz drzwi. Ponadto ułożone zostały płytki w korytarzu i na schodach, które dodatkowo zabezpieczono poprzez wykonanie nowej balustrady, poręczy oraz bramki zamykającej.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca w klubie dziecięcym Maluszek, rozpoczęto prace remontowe w budynku szkoły. Adaptowane zostają kolejne sale, które zostaną przeznaczone dla dzieci do 3. roku życia.

Trwają prace wykończeniowe przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Futomie, w której znajdą się takie pomieszczenia jak: dwie sale przedszkolne z węzłem sanitarnym, szatnia dla dzieci oraz magazyn sprzętu sportowego dla uczniów korzystających z sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Przy szkole wykonano zagospodarowanie terenu, w tym: chodnik i utwardzenie placu postojowego. Zainstalowana została również instalacja fotowoltaiczna.

W ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2022 został zakupiony miniciągnik dla Sołectwa Kąkolówka – Ujazdy.

Zakończyła się przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku. Prace budowlane obejmowały: rozebranie starej nawierzchni na placu przed budynkiem szkoły, wykonanie podbudowy oraz ułożenie nowej kostki brukowej wraz z obrzeżami.

Na terenie gminy zostało obudowanych blachą z kolorowym nadrukiem 60 sztuk koszy na śmieci, które poprawiają walory estetyczne otoczenia.

Jadwiga Odój