1 marca 2016 r. – wizyta w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w związku z bieżącymi sprawami naszej gminy.

3 marca 2016 r. – Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Błażowej.

5 marca 2016 r. – zebranie sprawozdawczo – wyborcze w OSP Błażowa.

6 marca 2016 r. – zebranie sołeckie w Futomie.

6 marca 2016 r. – zebranie sołeckie w Piątkowej.

6 marca 2016 r. – zebranie sołeckie w Nowym Borku.

7 marca 2016 r. – spotkanie z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej w sprawie dokonania zmian i uaktualnień w Statucie instytucji.

8 marca 2016 r. – spotkanie z prezesem Stali Rzeszów Panem Andrzejem Łabudzkim.

8 marca 2016 r. – wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Jurkiem Farasiem odbyliśmy spotkanie z wojewodą podkarpackim Panią Ewą Leniart. Tematem rozmów były bieżące zagadnienia dotyczącymi naszej gminy.

8 marca 2016 r. – spotkanie okolicznościowe z czytelnikami Miejsko – Gminnej Biblioteki Publiczne w Błażowej z okazji Dnia Kobiet.

10 marca 2016 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ Aglomeracja Rzeszowska”.

12 marca 2016 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej zorganizowane zostało XII Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich, którego jednym z założeń było zwrócenie uwagi na trud związany z pełnieniem przez kobiety wiejskie ważnych ról w życiu rodzinnym, społecznym i publicznym.

13 marca 2016 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce.

13 marca 2016 r. – uroczyste odsłonięcie w Kościele Parafialnym p.w. Św. Walentego w Futomie pamiątkowej tablicy poświęconej księdzu dziekanowi Wojciechowi Stachyrakowi

13 marca 2016 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej.

13 marca 2016 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce Ujazdy.

14 marca 2016 r. – posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

15 marca 2016 r. – udział w negocjacjach w sprawie nowego tytularnego sponsora LKS Błażowianka (od rundy wiosennej nowa nazwa naszego klubu piłkarskiego to Reslogistic Błażowianka Błażowa).

15 marca 2016 r. - w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego złożyliśmy wnioski na termomodernizację tj. docieplenie, wymianę okien i wymianę źródeł ciepła 3 obiektów : Szkoła Podstawowa w Nowym Borku, Szkoła Podstawowa w Błażowej, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej.

16 marca 2016 r. - w Szkole Podstawowej w Błażowej odbył się turniej uczniów klas I - III szkół podstawowych z naszej gminy w halowej piłce nożnej o Puchar Prezesa LKS Błażowianka.

16 marca 2016 r. - udział w szkoleniu w ramach projektu Swiss - Contribution.

17 marca 2016 r. – w hali sportowej Zespołu Szkół w Błażowej odbyły się uroczyste obchody 1050-lecia rocznicy Chrztu Polski, 95 rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci Anny Jenke połączone z Dniem Patrona błażowskiego Gimnazjum.

18 marca 2016 r. - wyjazd na międzynarodowe targi rolnicze do Kielc.

20 marca 2016 r. - podsumowanie powiatowego konkursu „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”.

21 marca 2016 r. - Sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

22 marca 2016 r. - robocze spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych naszej gminy.

23 marca 2016 r. - wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Jurkiem Farasiem odbyliśmy spotkanie ze starostą rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim dotyczące współpracy obu samorządów.

30 marca 2016 r. - udział w sprawozdawczym walnym zebraniu błażowskiej Spółdzielni Kółek Rolniczych.

31 marca 2016 r. – spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci sześcioletnich uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Błażowej.