Dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Rzeszowie udało się posprzątać naszą gminę z przydrożnych śmieci. Zebrano prawie 350 worków śmieci. Dziękuję panu Andrzejowi Wójciakowi za pomoc przy organizacji tej akcji. W planach mamy jeszcze porządki koryta rzeki Ryjak.