17 lutego 2017 r. w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej odbyło się spotkanie rolników z naszej gminy z przedstawicielami różnych instytucji. Na zaproszenie burmistrza Błażowej przybyli reprezentanci Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezesi i łowczy kół łowieckich działających na terenie gminy oraz przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie. Debata toczyła się w obecności mediów reprezentowanych przez gazetę codzienną Nowiny, Kurier Błażowski oraz Polskie Radio Rzeszów. Wiodącym tematem była kwestia szkód wyrządzanych w uprawach przez zwierzęta dziko żyjące, możliwości zapobiegania temu procederowi oraz problemy występujące przy szacowaniu powstałych szkód. W trakcie spotkania wspólnie wypracowano wnioski, które zostaną w najbliższym czasie przedstawione przez błażowski samorząd Wojewodzie Podkarpackiemu.

Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.