15 stycznia 2015 r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowsk

im w Departamencie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem dotyczące planów remontów i odbudowy dróg tzw. Poscaleniowych.

17 stycznia 2015 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Mokłuczka.

18 stycznia 2015 r. – w błażowskim gimnazjum odbyła się sesja naukowa poświęcona życiu, pracy i bohaterstwu błażowskiego kapłana Michała Pilipca. Serdecznie dziękuję głównym organizatorkom Kindze Szmuc i Angelic

e Więcek za trud włożony przy realizacji tego spotkania.

19 stycznia 2015 r. – podpisanie w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego umowy na dofinansowanie budowy Centrum kulturalno-społecznego w Lecce.

20 stycznia 2015 r. – w Filharmonii Podkarpackiej odbyło się walne posiedzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, gdzie podziękowano starym władzom i dokonano wyboru nowych.

22 stycznia 2015 r. – w Kąkolówce odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Z tej też okazji składam serdeczne gratulacje i słowa podziękowania za dotychczasową działalność Pani Kierownik Dorocie Annie Chlebek, Ks. Dyrektorowi Jackowi Jańcowi i Ks. Prałatowi Kazimierzowi Batorowi.

23 stycznia 2015 r. – w Urzędzie Miejskim odbyłem spotkanie z delegacjami poszczególnych miejscowości naszej gminy, dotyczące realizacji najpilniejszych inwestycji w danych miejscowościach. Myślę, że większość poruszanych problemów uda się zrealizować w tej kadencji.

24 stycznia 2015 r. – odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Kąkolówka.

25 stycznia 2015 r. – odbyło się Wojewódzkie Spotkanie PSL, podczas którego członkowie błażowskiej delegacji odbyli rozmowy m.in. z wicepremierem Januszem Piechocińskim i kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Adamem Jarubasem.

26 stycznia 2015 r. – odbyła się sesja Rady Miejskiej w Błażowej, podczas której radni jednogłośnie przyjęli budżet na bieżący rok.

28 stycznia 2015 r. –w Urzędzie Miejskim w Błażowej gościł prezes podkarpackich struktur piłki siatkowej Wiesław Radomski. Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy i popularyzacji tej dyscypliny sportu w naszej gminie, a bieżący rok zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

31 stycznia 2015 r. – odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Nowy Borek.

31 stycznia 2015 r. –w Borku Starym odbyło się spotkanie przedsiębiorców Doliny Strugu dotyczące aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4 lutego 2015 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami orkiestry dętej z Błażowej dotyczące zagadnień związanych z tworzeniem Stowarzyszenia.

7 lutego 2015 r. – odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Białka.

8 lutego 2015 r. – zakończenie dwudniowego turnieju w piłce nożnej O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej, w którym wzięły udział drużyny z naszej gminy.

9 lutego 2015 r. –wizyta w Błażowej Lesława Ślisza, prezesa zarządu GEECS S.A. Rozmowy dotyczyły rozbudowy, modernizacji i unowocześnienia oświetlenia ulicznego w gminie Błażowa.

14 lutego 2015 r. –zebranie sprawozdawcze w OSP Lecka.

16 lutego 2015 r. –posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

19 lutego 2015 r. –walne zebranie Stowarzyszenia Aglomeracja Rzeszowska, na którym dokonano wyboru nowych władz zarządu i komisji rewizyjnej.

20 lutego 2015 r. –spotkanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

21 lutego 2015 r. –zebranie sprawozdawcze w OSP Piątkowa.

23. lutego 2015 r. –w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie, na którym z rąk Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej odebrałem promesę na naprawę dróg zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu.

24 lutego 2015 r. – podpisanie z firmą RAF-MAR Witold Korab z Lutczy wyłonionej w drodze przetargu umowy na wykonanie inwestycji p.n. Centrum Kulturalno- Społeczne w Lecce.

28 lutego 2015 r. – odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa.

4 marca 2015 r. – Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Błażowej.

9 marca 2015 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

9 marca 2015 r. – spotkanie z radnymi Rady Miejskiej z Błażowej Miasta i Błażowej Górnej oraz przewodniczącego Zarządu Miasta w sprawie bieżących potrzeb i inwestycji na terenie tych miejscowości.

10 marca 2015 roku – podpisanie umowy z firmą Rokan dotyczącej budowy kanalizacji burzowej na ulicy Krętej w Błażowej.

12 marca 2015 r. – odbyła się coroczna narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej powiatu rzeszowskiego w Racławówce.

15 marca 2015 r. – pierwsze tegoroczne zebranie sołeckie w naszej gminie. W Białce przy wysokiej frekwencji mieszkańców wybrano sołtysa i Radę Sołecką. Sołtysem ponownie został Mieczysław Jamioł. Gratuluję.

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój