7 maja 2018 r. – podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowy na dofinansowanie Dni Błażowej.

8 maja 2018 r. – spotkanie samorządowców zorganizowane przez starostę rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego na temat spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

10 maja 2018 r. – Walne Zebranie Przedstawicieli Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

11 maja 2018 r. – objazd terenowy Błażowej w związku z interwencjami i pismami mieszkańców dotyczącymi m.in. napraw dróg gminnych.