1 lipca 2018 r. – jubileusz 55-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowej oraz 80-lecia powstania piątkowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

3 lipca 2018 r. – udział w Forum Regionów Trójmorza, które odbyło się w G2A Arena w Jasionce.

3 lipca 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

4 lipca 2018 r. – wizyta przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji z Rzeszowa w obiektach przygotowywanych dla posterunku policji w Błażowej.

6 lipca 2018 r. – wizyta w obiektach Zespołu Szkół w Błażowej, gdzie trwają przebudowy i remonty pomieszczeń.

9 lipca 2018 r. – zakończenie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z Rzeszowa w Urzędzie Miejskim w Błażowej.