2 stycznia 2019 roku – spotkanie z wojewodą podkarpackim panią Ewą Leniart.

5 stycznia 2019 roku – gminne spotkanie noworoczne członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

6 stycznia 2019 roku – widowisko świąteczno – noworoczne w futomskiej remizie, podczas którego wystąpiła miejscowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jasełkami oraz Zespól Obrzędowy Futomianie z przedstawieniem „Na Świętego Szczepana”.

7 stycznia 2019 roku – Nadzwyczajne Walne Zebranie Wspólników Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

7 stycznia 2019 roku – spotkanie noworoczne w Zespole Szkół w Błażowej.

8 stycznia 2019 roku – konwent wójtów i burmistrzów powiatu rzeszowskiego, który odbył się w Chmielniku.

8 stycznia 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

9 stycznia 2019 roku – gminne spotkanie zespołu zarzadzania kryzysowego w celu omówienia sytuacji związanej z intensywnymi opadami śniegu i bezpieczeństwem mieszkańców gminy.

11 stycznia 2019 roku – spotkanie z prezesem Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie panem Piotrem Klimczakiem w temacie częstotliwości niektórych kursów autobusowych na terenie naszej gminy.

11 stycznia 2019 roku – spotkanie z komendantem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie panem Tomaszem Baranem na temat stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych gminnych placówek oświatowych.

12 stycznia 2019 roku – wigilijno – noworoczne spotkanie rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

12 stycznia 2019 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Piątkowa.

15 stycznia 2019 roku – uroczyste spotkanie noworoczne Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które odbyło się w Filharmonii Podkarpackiej.