Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Marcina za Ojczyznę i parafian. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prałat Marian Kondysar, który w latach 70. XX w. był w Błażowej wikariuszem. W celebrze Mszy św. uczestniczyli również: ks. prof. Jan Twardy, o. Roman Bakalarz, przeor o.o. dominikanów w Borku Starym, ks. Wiesław Groszek rodak Białki oraz ks. prałat Jacek Rawski – proboszcz parafii. W trakcie swojej homilii ks. prałat Marian Kondystar mówił o naszej odpowiedzialności za Ojczyznę i wyobraźni miłosierdzia względem bliźniego, odwołując się do słów świętego Jana Pawła. Powołani jesteśmy do świętości, tylko podążać musimy za przykładem świętych i bohaterów. Duchowny przywoływał postać św. Marcina, patrona parafii, zatrzymując się na dwóch przykładach z jego życia. Mówił o najbardziej znanym epizodzie z życia świętego, gdy jeszcze jako legionista rzymski spotkał u wrót miasta Amiens nagiego żebraka i podzielił się z nim swoim płaszczem. Postawa Marcina powinna nas skłaniać do refleksji nad naszą wrażliwością i uczynkami względem bliźnich. Przypomniał też moment, gdy w obozie przed bitwą z germańskimi plemionami legionista Marcin nie przyjął podwójnego żołdu. Rzymianie przed ważnymi bitwami mieli zwyczaj wypłacać legionistom podwójny żołd, aby zachęcić żołnierzy do walki. Marcin był już chrześcijaninem i czuł, że nauka Chrystusowa zabrania mu zabijać bliźnich, poprosił o zwolnienie ze służby. Rozgniewany wódz kazał aresztować legionistę, a następnie pozbawionego broni zostawić na przedpolu bitwy na noc. Rano barbarzyńcy przybyli na rokowania pokojowe. Marcin był wierny nauce Chrystusowej nakazującej miłość bliźniego i to zawierzenie przyniosło owoce w postaci pokoju. Liturgię uświetnił chór parafialny, orkiestra dęta, liczne poczty sztandarowe instytucji i organizacji z całej gminy.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych orszak przeszedł pod Pomnik Niepodległości poświęcony błażowianom, bohaterom I wojny światowej oraz walki o granice, gdzie delegacja pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Miejskiej złożyła wieniec, a następnie w takt marszów granych przez orkiestrę dętą udała się do GOK. Tam odegrano hymn, po czym okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal. Po odegraniu Roty i wyprowadzeniu sztandarów Małgorzata Kutrzeba przedstawiła zebranym krótki referat na temat Walki Polaków o granice odrodzonego państwa polskiego. Następnie widzowie wysłuchali koncertu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej, który poprowadzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.

Małgorzata Kutrzeba