8 października 2019 roku – pasowanie na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Błażowej.

9 października 2019 roku – towarzyski mecz piłkarski trampkarzy Błażowianki Błażowa i SMS Stali Rzeszów oraz podpisanie umowy o współpracy obu klubów przez prezesa Stali Rafała Kalisza, prezesa Błażowianki Wiesława Szermacha, marszałka Stanisława Kruczka i burmistrza Błażowej.

10 października 2019 roku – spotkanie ze starostą rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim na temaat transportu publicznego.

11 października 2019 roku – uroczyste obchody święta Batalionu Logistycznego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie połączone z wizytą błażowskiej młodzieży na pokazach.

15 października 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej, podczas którego wiodącym tematem była informacja odnośnie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

16 października 2019 roku – udział w spotkaniu komisji scaleniowej Nowego Borku.

16 października 2019 roku – powykonawczy odbiór dróg gminnych w Białce i Kąkolówce zrealizowanych w ramach przebudowy dróg tzw. poscaleniowych.

16 października 2019 roku – spotkanie z wojewodą podkarpackim Panią Ewą Leniart w kwestii spraw związanych z oświatą.

18 października 2019 roku – udział w akcji „ Czytanie na dywanie „ w oddziałach przedszkolnych błażowskiego Zespołu Szkół.

18 października 2019 roku – spotkanie z nauczycielami wyróżnionymi nagrodą burmistrza Błażowej.

21 października 2019 roku –wizyta przedstawicieli Gospodarki Komunalnej w Błażowej, podczas której poruszane były tematy związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy.

24 października 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

24 października 2019 roku – powykonawczy odbiór drogi gminnej w Błażowej Górnej.

25 października 2019 roku – IV sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Błażowa.

25 października 2019 roku – powykonawczy odbiór drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki.

27 października 2019 roku – Koncert Papieski w Zespole Szkół w Błażowej.

29 października 2019 roku – forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Podkarpacia.

30 października 2019 roku – wizyta w Urzędzie Miejskim w Błażowej ks. arcybiskupa Adama Szala.