4 listopada 2019 roku – spotkanie z przedstawicielami Gospodarki Komunalnej w Błażowej, podczas którego omawiane były sprawy związane z gwałtownie rosnącymi kosztami zbiórki odpadów komunalnych.

14 listopada 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

19 listopada 2019 roku – uroczysty odbiór drogi wykonanej w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km od 0+745 do 7+945”.

20 listopada 2019 roku – spotkanie w rzeszowskim Ratuszu samorządowców i przedstawicieli spółek komunalnych dotyczące problemów z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

21 listopada 2019 roku – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim samorządowców z marszałkiem Piotrem Pilchem w sprawie odbioru odpadów komunalnych i wzrostu cen tych usług.

21 listopada 2019 roku – obchody Dnia Seniora w błażowskim Klubie Seniora „Pogodna Jesień”.

25 listopada 2019 roku – spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu rzeszowskiego ze starostą Józefem Jodłowskim w sprawie  gospodarki odpadami komunalnymi.

25 listopada 2019 roku – spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Błażowej i marszałkiem Stanisławem Kruczkiem w sprawach związanych z komunikacja publiczną.

26 listopada 2019 roku –spotkanie zorganizowane przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej z przedstawicielami spółek komunalnych z terenu Podkarpacia, zajmujących się odpadami komunalnymi.

26 listopada 2019 roku –wizyta wójta Dynowa  Wojciecha Piecha w Urzędzie Miejskim w Błażowej. Podczas dyskusji poruszyliśmy przede wszystkim tematy związane z funkcjonowaniem komunikacji publicznej.

27 listopada 2019 roku – jubileusz 120-lecia Banku Spółdzielczego w Błażowej.

27 listopada 2019 roku – wspólnie z panami: wójtem Hyżnego Bartłomiejem Kuchtą i wójtem Dynowa Panem Wojciechem Piechem spotkaliśmy się z prezesem PKS panem Piotrem Klimczakiem. Dyskusja dotyczyła zasad funkcjonowania niektórych połączeń autobusowych.

27 listopada 2019 roku – spotkanie ze starostą rzeszowskim panem Józefem Jodłowskim w sprawie komunikacji publicznej.

28 listopada 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

29 listopada 2019 roku – udział w konferencji „Sposoby finansowania i modernizacji oświetlenia drogowego”.