2 grudnia 2019 roku – spotkanie z mieszkańcami Nowego Borku Stawiska w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej.

3 grudnia 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

5 grudnia 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

10 grudnia 2019 roku – sesja Młodzieżowej Rady Gminy.

15 grudnia 2019 roku – Mikołajki’ 2019.

15 grudnia 2019 roku – rozstrzygnięcie IV Podkarpackiego Konkursu Fotograficznego Ślady-Skarby Folkloru Błażowa 2019.

16 grudnia 2019 roku – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

17 grudnia 2019 roku –podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego z marszałkiem Stanisławem Kruczkiem umowy na dofinansowanie zakupu samochodu przeciwpożarowego dla OSP Błażowa w kwocie 250 tys. zł.

19 grudnia 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

20 grudnia 2019 roku – wizyta Polskiego Radia Rzeszów.