4 stycznia 2020 roku – spotkanie opłatkowo-noworoczne członków i sympatyków PSL w Błażowej.

9 stycznia 2020 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

9 stycznia 2020 roku – spotkanie opłatkowo-noworoczne w Zespole Szkół w Błażowej.

11 stycznia 2020 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa.

14 stycznia 2020 roku – spotkanie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie konsultacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Tyczyn – Dynów.

24 stycznia 2020 roku – spotkanie noworoczno–opłatkowe podkarpackich samorządowców.

25 stycznia 2020 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Nowy Borek.

27 stycznia 2020 roku – spotkanie noworoczno-opłatkowe podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.

28 stycznia 2020 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

29 stycznia 2020 roku – XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.