1 lutego 2020 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Białka.

1 lutego 2020 roku – „Studniówka” błażowskich licealistów.

3 lutego 2020 roku – w ramach programu „Maluch+” gmina Błażowa otrzymała 68 tys. zł. na rozbudowę miejscowego żłobka. Promesę na to działanie otrzymałem z rąk wojewody podkarpackiego pani Ewy Leniart.

4 lutego 2020 roku – spotkanie organizacyjne z przedstawicielami poszczególnych jednostek OSP z naszej gminy w związku ze Spotkaniem Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które ma się odbyć w dniach 3-5 kwietnia bieżącego roku.

6 lutego 2020 roku – spotkanie w Strzyżowie w sprawie dalszej współpracy miejscowego Nadleśnictwa i samorządu Błażowej.

8 lutego 2020 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa Dolna Mokłuczka.

13 lutego 2020 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

14 lutego 2020 roku – powykonawczy obiór końcowy budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Nowy Borku Przylasku.

15 lutego 2020 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Lecka.

16 lutego 2020 roku – zakończenie Amatorskiego Turnieju w Siatkówce o Puchar Burmistrza Błażowej.

18 lutego 2020 roku – spotkanie w siedzibie PGNiG w Rzeszowie w związku z planowanymi dalszymi pracami związanymi z rozbudową sieci gazowej na terenie naszej gminy.

19 lutego 2020 roku – konwent wójtów i burmistrzów powiatu rzeszowskiego.

21 lutego 2020 lutego – robocze spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych funkcjonujących w naszej gminie.

22 lutego 2020 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Kąkolówka.

23 lutego 2020 roku – zakończenie turnieju w piłce nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej pana Sławomira Kowala.

25 lutego 2020 roku – wizyta członków Komandorii Podkarpackiej Orderu Świętego Stanisława w Urzędzie Miejskim w Błażowej celem uhonorowania burmistrza Błażowej Orderem Świętego Stanisława za działalność społeczną.

26 lutego 2020 roku – Walne Zgromadzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego.

27 lutego 2020 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

28 lutego 2020 roku – spotkanie u starosty rzeszowskiego pana Józefa Jodłowskiego z przedstawicielami PKS, Związku Gmin PKS, wójtami Lubeni, Hyżnego, Dynowa i burmistrza Błażowej. Dyskusja dotyczyła spraw związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego w naszym regionie. 

28 lutego 2020 roku – sesja Młodzieżowej Rady Gminy.

29 lutego 2020 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Piątkowa.