16 marca 2015 roku – spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Jarząbek” w sprawie zaopiniowania zwiększenia planu odstrzału zwierzyny leśnej.

 16 marca 2015 roku – spotkanie z przedstawicielem spółdzielni Mlekovita Oddział Trzebownisko w sprawie ewentualnego kupna nieruchomości będących własnością tej spółdzielni.

 16 marca 2015 roku – narada z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Markiem Radionem, dotycząca realizacji tzw. dróg popowodziowych.

 16 marca 2015 roku – spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Sarenka” Grzegorzem Piszczem w sprawie zaopiniowania zwiększenia planu odstrzału zwierzyny leśnej.

 16 marca 2015 roku –w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przechodniów, opiekun przejścia dla pieszych „Pan STOP” rozpoczął przeprowadzanie dzieci, młodzieży i osób starszych  przez przejście dla pieszych, zlokalizowane przy Zespole Szkół w Błażowej.

 16 marca 2015 roku – spotkanie organizacyjne ze strażakami OSP Błażowa, mające określić sposób przejęcia w użytkowanie przez tę jednostkę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażowej.

 17 marca 2015 roku – spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego „ Bielik” w sprawie zaopiniowania zwiększenia planu odstrzału zwierzyny leśnej.

 17 marca 2015 roku –  robocze oględziny terenowe w miejscowościach Kąkolówka i Lecka wynikające z najpilniejszych potrzeb mieszkańców.

 20 marca 2015 roku – spotkanie ze starostą rzeszowskim  Józefem Jodłowskim. Tematem wiodącym były ustalenia dotyczące prac związanych ze zbliżającym się remontem mostu w Błażowej oraz innymi inwestycjami, które będą wykonywane w naszej gminie przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

 20marca 2015 roku – spotkanie z prezesem Zarządu PKS w Rzeszowie Wiesławem Szeligą. Rozmowy dotyczyły umiejscowienia nowych przystanków PKS na terenie naszej gminy.

 20 marca 2015 roku – spotkanie z dyrektorami Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Mariuszem Bednarzem i Wiesławem Baranowskim. Rozmowy dotyczyły nowej perspektywy finansowej.

 21 marca 2015 roku – Turniej w siatkówce „O Puchar Młodzieży Wiejskiej WICI”.

 21 marca 2015 roku – Turniej w siatkówce oldboi „O Puchar Burmistrza Błażowej”. Gratulacje dla drużyny Klimy Błażowa, zwycięzców tego turnieju.

 22 marca 2015 roku –  zebranie sołeckie w Lecce. Gratuluję panu Antoniemu Mazurowi ponownego wyboru na sołtysa.

 22 marca 2015 roku– zebranie sołeckie w Nowym Borku. Gratuluję pani Krystynie Ewie Synoś ponownego wyboru na sołtysa.

 22 marca 2015 roku – spotkanie z dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Borku Agnieszką Pietruchą związane z analizą najpilniejszych potrzeb i inwestycji dotyczących szkoły.

 23 marca 2015 roku –  komisyjny przegląd terenów do lokalizacji nowych przystanków PKS na terenie gminy Błażowa oraz ustalenie wstępnego projektu ruchu autobusów PKS w przypadku zamknięcia mostu w Błażowej.

 27 marca 2015 roku – spotkanie z Tomaszem Paulukiewiczem, wiceprzewodniczącym Rady Programowej TVP Rzeszów w sprawie współpracy na linii TVP Rzeszów – samorząd Błażowej.

28 marca 2015 roku – I Otwarty Turniej Gmin w sztukach walki „O Puchar Burmistrza Błażowej”.

29 marca 2015 roku – podsumowanie tegorocznych zebrań strażackich w remizie OSP w Białce.

29 marca 2015 roku – podsumowanie konkursu na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej.

29 marca 2015 roku – zakończenie tegorocznych rozgrywek siatkarskich „O Puchar Burmistrza” w ramach amatorskiej ligi.

31 marca 2015 roku – spotkanie błażowskich przedsiębiorców z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Lokalnych Grup Działania i Urzędu Marszałkowskiego mające na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy  w zakresie rozwoju i działania lokalnych firm.

31 marca 2015 roku – narada z dyrektorami błażowskich placówek oświatowych. Rozmowy dotyczyły organizacji pracy szkół prowadzonych przez gminę Błażowa w roku szkolnym 2015/2016.