W dniu 17 maja 2021r. została podpisana z firmą PRO-FIX Wacław Pięta z Rzeszowa umowa na rozbudowę sieci wodociągowej w Nowym Borku. Inwestycja na kwotę ponad 310 tys.zł obejmująca prawie 2 km sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową zostanie zrealizowana do 8 listopada 2021 r.