2 kwietnia 2015 roku – spotkanie z Andrzejem Modliszewskim, nadleśniczym strzyżowskim. Rozmowy dotyczyły czekających gminę inwestycji i współpracy na linii gmina Błażowa – Nadleśnictwo Strzyżów.

8  kwietnia 2015 roku – udostępnienie mieszkańcom naszej gminy bezpłatnych owoców i warzyw.

9 kwietnia 2015 roku – wizyta starosty rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego w Błażowej, mająca na celu oględziny terenów pod planowane inwestycje w naszej gminie.

10 kwietnia 2015 roku  – spotkanie z dh Lesławem Pępkiem,  prezesem Zarządu M-G OSP RP w Błażowej i komendantem Zarządu M-G OSP w Błażowej dh Maciejem Pałacem w sprawie zakupów sprzętu dla jednostek OSP.

10 kwietnia 2015 roku – upamiętnienie 5.  rocznicy tragedii smoleńskiej pod Krzyżem Jubileuszowym na plantach w Błażowej.

11 kwietnia 2015 roku – zebranie sołeckie w Piątkowej. Gratuluję panu Wojciechowi Mocha ponownego wyboru na sołtysa.

11. kwietnia 2015r. – Zebranie sołeckie w Błażowej Górnej. Gratuluję pani Grażynie Sowie ponownego wyboru na sołtysa.

18 kwietnia 2015 roku – archidiecezjalny turniej ministrantów i lektorów w halowej piłce nożnej. Gratuluję ministrantom kolejnego zwycięstwa.

19 kwietnia 2015 roku – zebranie sołeckie w Kąkolówce. Gratuluję panu Adamowi Sapie ponownego wyboru na sołtysa.

19 kwietnia 2015 roku – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej. Gratuluję  panu Zbigniewowi Szali ponownego wyboru na sołtysa.

19 kwietnia 2015 roku – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej - Mokłuczce. Gratuluję  panu Jerzemu Kmiotkowi ponownego wyboru na sołtysa.

20 kwietnia 2015 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej. Tematem wiodącym posiedzenia były informacje Gospodarki Komunalnej  dotyczące zasobów wodnych naszej gminy oraz szkody wyrządzane w gospodarstwach domowych przez zwierzynę łowną.

21 kwietnia 2015 roku – przegląd błażowskiego parku pod kątem wyznaczenia do wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu przechodniów.

22 kwietnia 2015 roku  – wizytacja delegacji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowie futomskiego odcinka ścieżki rowerowej.

23 kwietnia 2015 roku  – spotkanie z dyrektorami  Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  Markiem Radionem i Bronisławem Bawołkiem w zakresie drogowych inwestycji powiatowych.

23 kwietnia 2015 roku – spotkanie z wojewodą podkarpackim  Grażyną Borek. Rozmowy dotyczyły m.in. planów inwestycyjnych w gminie Błażowa.

24 kwietnia 2015 roku – robocze oględziny terenowe w Futomie wynikające z najpilniejszych potrzeb mieszkańców.

25 kwietnia 2015 roku – uroczyste otwarcie nowo powstałych ścieżek nordic-walking.

26  kwietnia 2015 roku – zebranie sołeckie w Futomie. Gratuluję pani Małgorzacie Drewniak ponownego wyboru na sołtysa.

26 kwietnia 2015 roku – zebranie mieszkańców w Błażowej. Gratuluję panu Czesławowi Cyranowi wyboru na przewodniczącego Rady Miasta.

26 kwietnia 2015 roku – zebranie sołeckie w Kąkolówce - Ujazdy. Gratuluję panu Janowi Nykielowi ponownego wyboru na sołtysa.

27  kwietnia 2015 roku  – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

28 kwietnia 2015 roku  – uroczyste wręczenie w jednostce Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie medali  dla rodziców, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową w Wojsku Polskim.

29  kwietnia 2015 roku – walne zebranie Gospodarki Komunalnej w Błażowej. Podsumowanie działalności spółki za 2014 rok.