6 września 2015 r. w Błażowej uroczyście obchodzono Gminne Święto Chleba.

Organizatorami tegorocznej edycji byli tradycyjnie burmistrz Błażowej, przewodniczący Rady Miejskiej i Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej. W przygotowanie imprezy zaangażowały się również sołtysi, radni, rady sołeckie poszczególnych wsi, stowarzyszenia i panie z kół gospodyń wiejskich.

 Świętowanie rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą w kościele parafialnym w Błażowej, którą odprawił ks. dziekan Jacek Rawski, a homilię wygłosił ks. Adam Pietrucha, proboszcz Parafii Borek Stary.

Po Eucharystii barwny korowód dożynkowy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Błażowej przeszedł na stadion sportowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

W trakcie oficjalnego otwarcia burmistrz Błażowej Jerzy Kocój przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których byli  m.in.: ksiądz dziekan Jacek Rawski, ksiądz proboszcz Adam Pietrucha, poseł Jan Bury, poseł Tomasz Kamiński, marszałek podkarpacki Stanisław Kruczek, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś z radnymi, radni Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda,  Marek Ząbek, Aleksander Stochmal, Zbigniew Micał, podkarpacki inspektor jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych Marek Kot, kierownik biura powiatowego AR i MR w Rzeszowie Aleksander Ziaja, prezes GK Błażowa Franciszek Płaza, prezes BS Błażowa Mariusz Król, kierownicy PODR w Boguchwale Stanisław Gajda, Jan Kocój, właściciele firmy Klima Błażowa Jan Kruczek, Tadeusz Woźniak, prezesi Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Tadeusz Dylon i Roman Bartoń, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej WICI Justyna Piekut, prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Samopomoc Chłopska Jerzy Rybka, redaktor naczelna „Kuriera Błażowskiego” Danuta Heller, prezes TMZB Małgorzata Kutrzeba, prezes GS Błażowa Wiesław Wolski, sponsorzy: Halina Bator, Roman Mazur, Robert Chlebek, Mieczysław Jamioł.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 3 września tego roku wielkiego społecznika, ludowca, pszczelarza śp. Jana Grabosia. W swoim okolicznościowym wystąpieniu burmistrz wyraził słowa uznania i szacunek dla ciężkiej, znojnej, wykonywanej w pocie i trudnych warunkach pracy rolników.

Starostowie dożynek – państwo Dorota i Paweł Skaba z Nowego Borku - na ręce burmistrza złożyli tradycyjny bochen chleba, wypieczony z tegorocznych plonów.

Wieńczarki z kół KGW, stowarzyszeń i sołectw przekazały przygotowane przez siebie wieńce przedstawicielom instytucji zaproszonych na uroczystość.

W tym czasie komisja konkursowa oceniła wszystkie przygotowane wieńce, a najciekawsze z nich zostały nagrodzone.

Oprawę artystyczną zapewnił występ zespołu FREEBORN BROTHERS. Tegoroczne obchody Gminnego Święta Chleba zakończyła ludowa zabawa taneczna. Pomimo zmiennej pogody uczestnicy z uznaniem wyrażali się o organizacji imprezy i klimacie stworzonym przez wspólnotę mieszkańców gminy Błażowa.

Więcej zdjęć w galerii - tutaj.