12 listopada 2014 r. - oddano do użytku odremontowaną i pokrytą nowym asfaltem część ulicy Młynarskiej w Błażowej.

14 listopada 2014 r. -  odremontowanie i położenie nowej nawierzchni na Placu Rynkowym w Błażowej. Po gazyfikacji powstało wiele wyrw i nierówności.  Nowa nawierzchnia asfaltowa poprawi warunki korzystających w handlowe środy z targu - kupujących i sprzedających.

20 listopada 2014 r. - odbyło się w Błażowej spotkanie okolicznościowe członków Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów oraz Klubu Seniora „Pogodna Jesień" z okazji Dnia Seniora.

25 listopada 2014 r. - zakończono inwestycję termomodernizacji budynku błażowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W jej wyniku docieplono budynek, wymieniono wszystkie okna, zmodernizowano kotłownię poprze instalację ogrzewania gazowego, odnowiono wnętrze remizy.

7 grudnia 2014 r.  -  w sali widowiskowej GOK w Błażowej grupa teatralna „Od Juniora do Seniora" działająca przy Przedszkolu Publicznym w Błażowej odegrała przedstawienie pt. „Wizyta Św. Mikołaja", podsumowujące realizację projektu „Teatr łączy pokolenia".  Bardzo wesołe i kolorowe widowisko,  w którym w role aktorów wcieliły się błażowskie przedszkolaki oraz ich rodzice, dziadkowie i nauczyciele.

9 grudnia 2014 r.  -  na sesji Rady Miejskiej odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym rozpocząłem pełnienie funkcji burmistrza Błażowej. 

14 grudnia 2014 r.  -  odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Błażowej poszerzone o prezesów, naczelników i przewodniczących Komisji Rewizyjnych. Wśród omawianych tematów dominowały sprawy: prewencyjno - bojowe, organizacyjne dotyczące zbliżających się zebrań w poszczególnych jednostkach i inne.

15 grudnia 2014 r. -  wraz z pułkownikiem J. Szczepańskim uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Służb Mundurowych Podkarpacia w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

18 grudnia  2014 r. - odbyła się Wigilia dla osób samotnych zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej.

18 grudnia 2014 r. - odbyło się uroczyste spotkanie bożonarodzeniowe z właścicielami i pracownikami błażowskiej przychodni Promedica.

19 grudnia 2014 r. - odbyłem robocze spotkanie z kierownictwem błażowskiej Gospodarki Komunalnej i przewodniczącym Rady Nadzorczej. Tematem rozmów była obecna sytuacja firmy oraz prognozy i perspektywy na przyszłość.

20 grudnia 2014 r.  -  Klub Seniora „Pogodna Jesień" zorganizował „Wieczór tradycji wigilijnych", gdzie przy suto zastawionym stole wraz z zebranymi seniorami i licznie przybyłymi gośćmi mogliśmy złożyć sobie życzenia oraz  degustować tradycyjne polskie potrawy wigilijne.

23 grudnia 2014 r. - wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jurkiem Farasiem złożyliśmy wizytę staroście rzeszowskiemu Józefowi Jodłowskiemu. Tematem rozmów były perspektywy współpracy naszych samorządów w obecnej kadencji.

30 grudnia 2014 r.  - odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której radni oraz licznie przybyli goście mieli okazję w świątecznej atmosferze złożyć sobie życzenia, przełamać się opłatkiem, wymienić refleksje na temat kończącego się roku.

3 stycznia 2015 r.  - w odremontowanej sali remizy błażowskiej OSP odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PSL.

7 stycznia 2015 r. - na zaproszenie senatora Kazimierza Jaworskiego w siedzibie Spółdzielni Teleinformatycznej w Tyczynie uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym szwajcarskiego projektu SWISS CONTRIBUTION - dyskutowaliśmy m.in. na temat perspektyw i ewentualnych korzyści oraz możliwości wynikających z tego projektu dla samorządów i mieszkańców Doliny Strugu.

8  stycznia 2015 r. – odbyło się zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, na którym podsumowaliśmy mijający 2014 rok i zaplanowaliśmy działania na 2015 rok.

9 stycznia 2015 r. - w rzeszowskiej siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej odbyłem spotkanie z dyrekcją na temat opłat za miesięczne utrzymanie i konserwację lamp ulicznych. Wynegocjowana cena przyniesie wymierne korzyści dla naszej gminy.

10 stycznia 2015 r. - zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Futoma.

12 stycznia 2015 r. - na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej dyskutowaliśmy nad projektem budżetu na 2015 rok.

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój