foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Inwestycje w gminie

 1. Ze środków funduszu sołeckiego wykonano następujące inwestycje drogowe:

 

 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1768 w Błażowej Dolnej k/Bartonia za cenę 14 106,39 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2002 w Błażowej Dolnej za cenę 76 828,36 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 3190/6 w Nowym Borku za cenę 40 769,90 zł.

Wykonawca w/w robót: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

 

 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2115 w Piątkowej za cenę 65 699,22 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2466 w Futomie za cenę 96 094,98 zł.

Wykonawca w/w robót: Firma Handlowo Usługowa KRIKER Kazimierz Mazur z Futomy.

 

 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 50 w Lecce za cenę: 40 769,90 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 360/1 w Białce za cenę: 53 757,48 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1360 w Błażowej Górnej za cenę: 36 407,52 zł.

Wykonawca w/w robót: Usługi Koparko Ładowarką Mieczysław Jamioł z Białki

 

 1. Remont ul. Polnej w Błażowej. Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

 

 1. Przebudowa drogi Błażowa Dolna Wola Błażowska długość 980 mb. Wykonawca robót: MOLTER Sp. z o. z Rudnej Małej za cenę 391 487,72 zł.

 

 1. W wzdłuż drogi 1442w miejscowości Błażowa został wybudowany kolektor deszczowy. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „Bud-Han" s.c. ul. Jana III Sobieskiego 75, 37-600 Lubaczów za cenę 19 724,87 zł.

 

 1. W dniu 27.05.2020 roku podpisano umowę z firmą BGI Projekt Consulting Sp. z o.o. 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59A na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej w gminie Błażowa”.

 

 1. W dniu 29.05.2020 roku została podpisana umowa z firmą "GASKOP" G. Potwora, Z. Przystarz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Gminnego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego oraz Zespołu Szkół w Błażowej".

 

 1. W dniu 10.06.2020 roku podpisano umowę z firmą EKO - PROJEKT Przeworsk Sp. z o.o. ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek”.

 

 1. W dniu 22.06.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 10 8094 R Białka - Wilczak w km od 0+000 do 2+100”.

 

 1. W dniu 06.07.2020 roku zwrócono się do 3 wykonawców z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pn.„Dostawa i montaż wyposażenia do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Futomie”.

 

Jadwiga Odój