foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Firma „REIN” z siedzibą w Rzeszowie rozpoczęła realizację zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej”. Zakres prac obejmuje: remont i przebudowę istniejącego budynku, likwidację istniejących instalacji zewnętrznych oraz budowę nowych instalacji i urządzeń technologicznych, budowę zbiornika wody czystej, zmianę nawierzchni układu drogowego na terenie stacji oraz przebudowę zjazdu z ul. Myśliwskiej.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do dnia 20.10.2022 roku.

28 kwietnia 2022 roku został ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka. W ramach zamówienia wybudowanych zostanie 13 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 16,5 km wraz z 4 przepompowniami ścieków oraz 2 odcinki sieci wodociągowej o długości ok 1,6 km wraz z 1 pompownią wodociągową. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych.

26 kwietnia 2022 roku zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Futomie. W ramach przedmiotowej rozbudowy powstały pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego w tym: dwie sale zabaw, łazienka z trzema miskami ustępowymi, trzema umywalkami i brodzikiem oraz szatnia i korytarz. Oddział przedszkolny został połączony funkcjonalnie z budynkiem istniejącej szkoły. Ponadto obiekt został wyposażony w nowe meble i zabawki.

W ramach modernizacji Domu Ludowym w Kąkolówce wymienione zostało 10 szt. okien oraz wyremontowano pomieszczenie gospodarcze.

Końcem marca 2022 roku Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem wybudował przyłącz wodociągowy do budynku użyteczności publicznej na dz. 2129 w miejscowosci Nowy Borek Przylasek.

W ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, zostały przebudowane drogi:

przebudowa drogi gminnej nr ewid. 600/1 Białka,

- przebudowa drogi gminnej nr ewid. 760 Błażowa Górna,

- przebudowa drogi gminnej nr ewid. 968 Lecka,

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1188/2 Lecka.

Jadwiga Odój