foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W dniu 17 maja 2021r. została podpisana z firmą PRO-FIX Wacław Pięta z Rzeszowa umowa na rozbudowę sieci wodociągowej w Nowym Borku. Inwestycja na kwotę ponad 310 tys.zł obejmująca prawie 2 km sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową zostanie zrealizowana do 8 listopada 2021 r.