foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Burmistrz Błażowej informuje

W ramach  treningu, w dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona  głośna  próba uruchomienia systemów alarmowych na    terenie gminy.
W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
    1) godz. 11.00 - akustyczny sygnał (modulowany w okresie trzech minut) – „ogłoszenie alarmu”;
    2) godz. 11.15 - akustyczny sygnał (ciągły w okresie trzech minut) – „odwołanie alarmu”
 Sygnały zostaną wyemitowane zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
 
PROSZĘ NIE REAGOWAĆ W WYŻEJ WYMIENIONYCH GODZINACH NA EMITOWANE SYGNAŁY!