foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

25 października 2021 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Gmina Błażowa otrzymała 8 132 666, 52 zł. W ramach zadania wybudowanych zostanie 13 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o długości 17,5 km wraz z 4 przepompowniami ścieków w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka oraz 2 odcinki sieci wodociągowej o długości 2 km w miejscowościach Błażowa i Błażowa Dolna. Dofinansowanie w kwocie 14 900 000,00 zł otrzymał również powiat rzeszowski. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę drogi powiatowej relacji Błażowa -Piątkowa –Harta. Serdecznie dziękuję za współpracę przy składaniu wniosku radnemu sejmiku województwa podkarpackiego Panu Karolowi Ożogowi.