foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

  Burmistrz Błażowej informuje o utworzeniu  Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” oraz o ważnych zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r(więcej informacji na ten temat w dołączonym pliku "Ważne zmiany w gospodarce odpadami od 2022.01.01.pdf").
W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Błażowa są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Błażowej w pokoju nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

- Ważne zmiany w gospodarce odpadami od 2022.01.01
- Wzór wypełnionej deklaracji
- Deklaracja odpady komunalne
- Oświadczenie odpady komunalne
- Zgoda na komunikację SMS

Regulamin Serwisu informacyjnego Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni"
dostępny jest "tutaj".