foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W związku z eskalacją działań wojennych w Ukrainie, w Urzędzie Miejskim w Błażowej odbyło się spotkanie władz samorządowych z sołtysami, przedstawicielami jednostek OSP, kierownictwem jednostek działających na terenie gminy oraz dyrektorami szkół. Głównym tematem dyskusji były sprawy związane z rozlokowaniem potencjalnych uchodźców oraz koordynowanie zbiórek i dystrybucji zebranych darów dla potrzebujących mieszkańców Ukrainy.
ZBIÓRKA DARÓW NA TERENIE GMINY BŁAŻOWA
Burmistrz Błażowej informuje o miejscach i godzinach zbiórki darów dla osób potrzebujących z Ukrainy. Zbiórka potrwa do dnia 6 marca 2022 r. włącznie.
1) BIAŁKA- REMIZA OSP
sobota w godz. od 9.00 do 12.00
2) BŁAŻOWA-REMIZA OSP
poniedziałek-piątek w godz. od 16.00 do 20.00
sobota w godz. od 9.00 do 13.00
niedziela w godz. od 9.00 do 13.00
3) BŁAŻOWA-ZESPÓŁ SZKÓŁ
poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 16.00
4) BŁAŻOWA DOLNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
poniedziałek – czwartek w godz. od 7.30 do 16.00
piątek w godz. od 7.30 do 18.00
sobota w godz. od 9.00 do 15.00
niedziela w godz. od 9.00 do 12.00
5) NOWY BOREK - SZKOŁA PODSTAWOWA
poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 17.00
6) NOWY BOREK – PRZYLASEK (budynek byłej szkoły)
poniedziałek – piątek w godz. od 16.00 do 18.00
7) LECKA - SZKOŁA PODSTAWOWA, REMIZA OSP
poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 15.00
8. KĄKOLÓWKA - REMIZA OSP (w sklepie)
poniedziałek – sobota w godz. od 9.00 do 15.00
9) KĄKOLÓWKA - SZKOŁA PODSTAWOWA
poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 15.30
10) PIĄTKOWA - REMIZA OSP
sobota w godz. od 15.00 do 18.00
11) FUTOMA - ORGANISTÓWKA PRZY KOŚCIELE
poniedziałek - sobota w godz. od 17.00 do 18.00
niedziela - po każdej Mszy Św.
12) FUTOMA - REMIZA OSP
poniedziałek - sobota w godz. od 7.00 do 8.00 i od 16.00 do 17.00
niedziela w godz. od 12.00 do 13.00