foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Przy drodze powiatowej Błażowa – Kąkolówka Ujazdy powstał punkt widokowy, z którego można obserwować panoramę naszej Gminy. Wyposażony został w lunetę optyczną, wiatę turystyczną wraz z miejscem na ognisko, ławeczki, siłownię plenerową, parking oraz oświetlenie zasilane energią odnawialną. Tablice, które zostały tam zamontowane informują o walorach turystycznych oraz faunie i florze Gminy Błażowa. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Serdeczne podziękowanie dla dr. Mateusza Wolanina za opracowanie tablicy tematycznej dotyczącej flory w Gminie Błażowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Fot. J.Heller